Σεμινάρια Ιουνίου - Ιουλίου 2017

Σεμινάρια Ιουνίου - Ιουλίου 2017
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679

Αθήνα: 28 Ιουνίου 2017 (09:30 - 17:00), Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Αθήνα: 12 Ιουλίου 2017 (09:30 - 17:00), Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis
Θεσσαλονίκη: 18 Ιουλίου 2017 (09:30 - 17:00), Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Λευκωσία: 27 Ιουνίου 2017 (09:00 - 16:30), Ξενοδοχείο The Classic Hotel
Το σεμινάριο καλύπτει και τις τρεις πτυχές του νέου Κανονισμού GDPR, την Νομική, την Τεχνική και την Οργανωτική.
Παρουσιάζονται οι αρχές και απαιτήσεις του νέου Κανονισμού και επιπλέον αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από κάθε Οργανισμό. Στη συνέχεια, αναλύεται με πρακτικά παραδείγματα η μεθοδολογία Αξιολόγησης, καθώς και αντίστοιχα Εργαλεία για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπίζονται τα σημεία που εμφανίζουν ελλιπή εφαρμογή (Gap Analysis).

Δείτε περισσότερα »
ISO 27001
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ISO 27001:2013"
Αθήνα: 11 Ιουλίου 2017 (09:30 - 17:00), Ξενοδοχείο Divani Caravel
Θεσσαλονίκη: 14 Ιουλίου 2017 (09:30 - 17:00), Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Η προστασία των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές «απειλές» είναι ένας σημαντικός παράγοντας αξιοπιστίας, λειτουργικότητας και πολλές φορές επιβίωσης για κάθε Οργανισμό.
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της σύγχρονης Επιχείρησης. Παράλληλα παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα, τρόποι Εφαρμογής των μεθοδολογιών αυτών μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή Εφαρμογή των Πολιτικών Ασφαλείας.
Επιπλέον, παρουσιάζονται Εργαλεία αποτελεσματικής επιθεώρησης (Audit) Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και μια, σχεδιασμένη από την Εταιρεία μας, πρωτότυπη Δομή Αρχειοθέτησης των Πληροφοριών έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανάσυρση της Πληροφορίας, από όσους έχουν πρόσβαση σε αυτήν.
Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα απαιτούμενα βήματα συμμόρφωσης.

Δείτε περισσότερα »
CYBER SECURITY
CYBER SECURITY 
Αθήνα: 27 Ιουνίου 2017 (09:30 - 17:00), Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο κόσμος του Cyber Security επεκτείνεται πολύ πέρα από το απλό password και το anti-virus που ξέραμε ως χτες, καθώς οι σύγχρονοι hackers χρησιμοποιούν μια ποικιλία Μεθόδων προκειμένου να επιτύχουν βλαπτικές ή και καταστροφικές παρεμβάσεις στο software και το hardware των Συστημάτων.
Μεταξύ των Μεθόδων αυτών εντάσσονται διάφορες Πρακτικές, όπως Backdoors, DDoS attacks, Direct access attack , Spoofing, Phishing κα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων από τους συμμετέχοντες για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια, αφού κακόβουλες ενέργειες που εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της Τεχνολογίας δημιουργούν σοβαρούς Κινδύνους στα Προσωπικά και Εταιρικά Δεδομένα. Ειδικότερα, θα αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του θέματος και την ανάγκη για άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης και θα εκπαιδευτούν στον εντοπισμό Κινδύνων και στον σχεδιασμό μέτρων Αποτροπής, ενώ θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με το Κυβερνοέγκλημα.

Δείτε περισσότερα »
Πληροφορίες
Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8145 518 ή στο info@ibcl.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευγενία Μιχαλοπούλου
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται 20% έκπτωση, στην τρίτη και κάθε επόμενη 30% έκπτωση.
Το κόστος του κάθε σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.
Innovative Business Consulting & Learning. - Copyright (c) 2017.
Κυπρίων Αγωνιστών 79, Μαρούσι, ΤΚ 15126, Τηλ. 210 8145 518, Fax 211 800 1004, info@ibcl.gr
www.ibcl.gr
To newsletter έχει στάλει στην διεύθυνση: hellenicmediag@gmail.com
Eαν δεν επιθυμείτε να παραλαμβάνετε τα newsletters του περιοδικού IT SECURITY PRO
παρακαλώ χρησιμοποιήστε το link unsubscribe
Smartpress A.E.
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα 
Τηλ. 210 5230000

Σχόλια