Βιομηχανική Κατασκοπεία...είναι μια πραγματικότητα;Στη σύγχρονη εποχή την οποία διανύουμε, όπου οι τεχνολογικές μεταβολές βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη αλλά και το εγκληματικό φαινόμενο έχει κατακλύσει κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, πρέπει να μας βρει πληροφορημένους και συνειδητοποιημένους πάνω σε θέματα πληροφορικών εγκλημάτων και δει σε θέματα εγκλημάτων τελουμένων με ηλεκτρονικές γενικά συσκευές που κύριο στόχο έχουν να βλάψουν την επιχείρηση και να απομυζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (εδώ όπως είναι φυσιολογικό γίνεται αναφορά σε θέματα περί Business Espionage). Ο συνδυασμός της καθημερινά ακμάζουσας τεχνολογίας και του εγκληματικού φαινομένου, που πλέον έχει πλήρως αναβαθμιστεί και προσαρμοστεί για να πολεμήσει κάθε μορφή αντεγληματικής πολιτικής, είναι ιθύνουσας σημασίας και αφορά ανεξαιρέτως κάθε άτομο Υπεύθυνο Ασφαλείας.

 Ως γνωστό η βιομηχανική κατασκοπεία στοχεύει τις επιχειρηματικές πληροφορίες, με απώτερο σκοπό να πλήξη την επιχείρηση. Αυτό μεταφράζεται σε δολιοφθορές, εξεύρεση των τρωτών της σημείων (αυτό γίνεται σε περίπτωση τρομοκρατικού χτυπήματος), να πληγεί ο επιχειρηματίας, η υποκλοπή καινοτομιών κ.ο.κ. Η πληθώρα των πληροφοριών που ενδεχομένως με την κατασκοπεία αυτών να πληγεί η επιχείρηση βρίσκονται, σχεδόν πάντα, σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το σημαντικότερο στοιχείο στον τομέα της ασφάλειας είναι η Πρόληψη, οπότε και σε αυτόν τον τομέα πρέπει πάση θυσία να εγκαθιδρυθούν προληπτικά-προστατευτικά μέτρα (όπως anti viruses προγράμματα στους Η.Υ, scrabbles για να μπλοκάρουν τυχόν σήματα παρακολούθησης, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης CCTV κ.ο.κ). Τα αντίμετρα που μπορούν να ληφθούν ειδικά και μετά την θεσμοθέτηση των νόμων Industrial Espionage Act of 1996 Economic Espionage Act of 1996 για την βιομηχανική και οικονομική κατασκοπία αντίστοιχα, ποικίλουν ώστε να καθιστούν αδύνατη τη περιληπτική και μόνο αναφορά τους.

 Η πεμπτουσία, όμως, στην πρόληψη κατασκοπείας μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, που πολύ συνηθισμένες προσβολές είναι πολύ απλά μέσω τηλεφώνου, είναι η εκπαίδευση και συνειδητοποίηση των εργαζομένων πάνω στα θέματα εχεμύθειας και κυρίως, όσον αφορά το θέμα μας, στη σωστή χρήση και ανίχνευση τυχών προσπάθειας κατασκοπίας από τον Η.Υ. Τα ηλεκτρονικά εγκλήματα είναι τα «σύγχρονα» White Collar Crimes, ο νόμος 1986- Computer Fraud and Abuse Act, U. S Public Law 99-474 και με την μετέπειτα τροποποίηση του το 1991 κατοχύρωσαν, νομικά, την ασφάλεια από τέτοιου είδους προσβολές. Η εχεμύθεια πρέπει να προσαρμόζεται όχι μόνο στην «καταπρόσωπο» επικοινωνία αλλά και στις σύγχρονες προσταγές της ζωής, δηλαδή στην «επικοινωνία» ατόμου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γιατί; Γιατί δεν ξέρουμε ποίος κρύβεται πίσω από την οθόνη. (N.K)


Σχόλια