ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ...

  • Ο βασικός προσανατολισμός του είναι η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της Ηγεσίας.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ(ΕΛΙΝΗΣ)
  • Η ίδρυση το ΕΛΙΝΗΣ σηματοδότησε νέα δεδομένα στον τομέα της Ηγεσίας
    Συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, στελέχη των ΕΔ και ΣΑ (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα και του επιχειρηματικού κλάδου και θεσπίστηκε με σκοπό να αποτελέσει τον πιο δυναμικό και σύγχρονο φορέα εξέλιξης της Ηγεσίας.
  • Η αποστολή του ΕΛΙΝΗΣ είναι να συμβάλλει δραστικά στην ανάπτυξη του δημόσιου, των δημ. οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή του στην προσπάθεια της χώρας μας για κοινωνική κι οικονομική ευημερία.
  • Ο βασικός προσανατολισμός του είναι η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της Ηγεσίας, προκειμένου να διαμορφωθούν αξιόπιστα συμπεράσματα και σύγχρονη διοικητική γνώση, που θα χρησιμοποιηθούν για την ουσιαστική ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητα του δημοσίου και της ελληνικής επιχείρησης.
  • Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΛΙΝΗΣ επιδιώκει τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αλλά και μεμονωμένων ερευνητικών φορέων, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.
    Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της Ηγεσίας και σύντομα θα εκδώσει επιστημονικό περιοδικό και συγγράμματα

Σχόλια